Logo Hjem...
Skoleskogen

Hegg

Lytt til min historie:    

Last ned heggens historie
Last ned plakat

Vokser best når får:

Vann

Næring

Lys

Varme

Gi poeng
2.0 (38)
Mest populære:
Bøk
Hogstmaskina
Treprodukter
SPØR OM SKOG

Sist stilte spørsmål:

Hvor finnes furu?

Hvor finnes det furu? Hilsen Thea Elise, Sodin skole


Svar:

Hei, Thea Elise

Takk for spørsmålet ditt! Jeg kan nesten være fristet til å svare: Over alt!

Sammen med bjørk er furua det treslaget som finnes over hele landet vårt. Bjørk og furu kom tidlig til landet vårt, og trives fra kysten og helt opp på fjellet. På Østlandet er det store furuskoger, og furua vokser på Sørlandet og Vestlandet, og som ett av få arter vokser furua også lengst nord i landet vårt. Verdens nordligste skog finner vi i Norge!

Furua klarer å vokse i myr, og samtidig kan den vokse på de tørreste områdene i Norge. Dette er ganske imponerende!

Som sagt kom furua tidlig til Norge etter at isen forsvant. Mye senere kom grana, og grana har nå tatt over som det viktigste treslaget mange steder. I dag er det flere grantrær enn furu i landet, men furua vokser på flere steder.

Hilsen Anna Lena

Se flere spørsmål og svar...


Det kan være lurt å se gjennom noen av spørsmålene og svarene før du sender inn ditt eget spørsmål.


Send inn ditt eget spørsmål:
SKOGLEKSIKON