Logo Hjem...
Skoleskogen

Skogleksikon

Kristtorn

Ilez aquifoliumKristtorn er et eviggønt lauvtre eller busk som blir opptil 10 meter høy. Kronen er kjegleformet, men lar seg lett forme ved klipping. Bladene er spredtstilte og sitter på 5-15 mm lange stilker. Bladformen er svært varierende, også på ett og samme tre. Bladet er fast og læraktig med bølget og spisst grovtannet kant (kan også være helrandet).

Oversiden av bladet er glinsende mørk grønn, undersiden lysere. Kristtorn er særbu, og danner egne hann- og hunnplanter. Blomstene er små og hvite, og sitter i knipper i bladhjørnene. Kristtorn danner kuleformete, giftige steinfrukter (bær) som blir glinsende røde som modne. Bærene blir sittende på treet hele vinteren.

Utbredelse
Kristtorn hører til middelhavsfloraen og vokser i Vest-, Mellom- og Sør-Europa, Nord-Afrika og Vest Asia til Kina. I Norge finnes den langs sør- og vestkysten fra Bamble og Kragerø i Telemark til Smøla i Møre og Romsdal.

Voksested og økologi
Kristtorn er et typisk varmekrevende treslag som trives i kystklima. Den vokser best på solvarme, lune steder med næringsrik, løs og dyp moldjord. Kristtorn er skyggetålende og danner gjerne et spredt innslag i busksjiktet i rikere furuskoger og edellauvskoger. Blomstring og bærsetting skjer først når treet fristilles slik at lyset slipper til. Kristtorn tåler saltpåvirkning godt, og finnes ofte i strandkratt.

Egenskaper og anvendelse
Kristtorn er et spredtporet treslag. Veden er nærmest elfenbensfarget, og har ingen fargeforskjell mellom yte- og kjerneved. Årringene er utydelige, mens margstrålene danner glinsende flekker i veden.

Kristtorn er det tyngste treslaget vårt, det er hardt og har gode styrkeegenskaper samtidig som det er seigt og elastisk. Beinved er et vanlig navn brukt på kristtorn, noe som understreker vedens egenskaper. Tidligere ble kristtorn nyttet til panel, møbler og finere trearbeider. I dag er det viktigste bruksområdet for kristtorn pyntegrønt, særlig i forbindelse med jul og påske.

Formering
Kristtorn blomstrer i mai-juni, og bærene modner i september-oktober. Bærene spres med fugler. Kristtorn formerer seg også vegetativt med senkere og med meterlange rotgreiner som danner nye, opprette skudd. Den kan også sette stubbeskudd.

 

Plakat:

Norsk genressurssenter har i samarbeid med Skogkurs og Naturfagsenteret utarbeidet plakater av alle norske treslag. Med tekst og illustrative bilder gir plakatene god informasjon om utbredelse, enkle kjennetegn, formering, bruk og nytte, ord og begreper, samt tro og overtro. Plakaten om barlind og kristtorn kan lastes ned her.

 

Plakaten kan også bestilles i nettbutikken på skoleskogen.no. Plakaten er gratis, men porto vil påløpe.

 

Linker:

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/aquifolia/ilex/ilexaqu.htmlLes mer i "Den virtuella floran"

 

Mest populære:
Bøk
Hogstmaskina
Treprodukter
SKOGLEKSIKON
SPØR OM SKOG

Sist stilte spørsmål:

stiflerok92@email-temp.com

Spørsmål fra ?? All the girls from next door are here with their cams! Visit Cam: https://sweet21.page.link/album?hs=f05ce6db1f68500679e12284a2b8398f& ?? 43htec (ju8u1r) ulowzh :
tg8fy3

Se flere spørsmål og svar...


Det kan være lurt å se gjennom noen av spørsmålene og svarene før du sender inn ditt eget spørsmål.


Send inn ditt eget spørsmål: