Logo Hjem...
Skoleskogen

Skogleksikon

KlimagasserNår vi snakker om klimagasser, tenker vi først og fremst på karbondioksid - CO2. Utslipp av CO2 kommer fra vegtrafikk, oljesektoren og industri, men også gjennom avskoging i tropiske strøk. Andre klimagasser er metan - CH4, og lystgass - N2O. Metan kommer fra blant annet husdyrhold, risproduksjon, nedbryting av avfall og fossilt brensel. Lystgass (N2O) kommer fra jordbruk og industrielle prosesser. Det er forbrenning av kull, olje og gass som gir de største utslippene av klimagasser.

Klimagassene sørger for oppvarming av atmosfæren, og kalles også drivhusgasser. Disse gassene tar lettest opp energi fra langbølgestråler. Solstrålene har kort bølgelengde, og slipper derfor gjennom atmosfæren. Når jorda blir oppvarmet, gir den fra seg varme igjen, men ved hjelp av langbølgestråler. Disse blir fanget opp av klimagassene, slik at noe av varmen sendes tilbake til jorda igjen. Store utslipp av klimagasser fører til økt drivhuseffekt.

Mest populære:
Bøk
Hogstmaskina
Treprodukter
SKOGLEKSIKON
SPØR OM SKOG

Sist stilte spørsmål:

stiflerok92@email-temp.com

Spørsmål fra ?? All the girls from next door are here with their cams! Visit Cam: https://sweet21.page.link/album?hs=f05ce6db1f68500679e12284a2b8398f& ?? 43htec (ju8u1r) ulowzh :
tg8fy3

Se flere spørsmål og svar...


Det kan være lurt å se gjennom noen av spørsmålene og svarene før du sender inn ditt eget spørsmål.


Send inn ditt eget spørsmål: