Logo Hjem...
Skoleskogen

Skogleksikon

KlimagasserNår vi snakker om klimagasser, tenker vi først og fremst på karbondioksid - CO2. Utslipp av CO2 kommer fra vegtrafikk, oljesektoren og industri, men også gjennom avskoging i tropiske strøk. Andre klimagasser er metan - CH4, og lystgass - N2O. Metan kommer fra blant annet husdyrhold, risproduksjon, nedbryting av avfall og fossilt brensel. Lystgass (N2O) kommer fra jordbruk og industrielle prosesser. Det er forbrenning av kull, olje og gass som gir de største utslippene av klimagasser.

Klimagassene sørger for oppvarming av atmosfæren, og kalles også drivhusgasser. Disse gassene tar lettest opp energi fra langbølgestråler. Solstrålene har kort bølgelengde, og slipper derfor gjennom atmosfæren. Når jorda blir oppvarmet, gir den fra seg varme igjen, men ved hjelp av langbølgestråler. Disse blir fanget opp av klimagassene, slik at noe av varmen sendes tilbake til jorda igjen. Store utslipp av klimagasser fører til økt drivhuseffekt.

Mest populære:
Bøk
Hogstmaskina
Treprodukter
SKOGLEKSIKON
SPØR OM SKOG

Sist stilte spørsmål:

Dobbelttre?

Spørsmål fra Ola Størøren (11): Hvis et tre vokser oppå et tre, blir det et dobbelt tre???

Hei, Ola

Takk for et artig spørsmål! Ja, hvis et tre vokser oppå et annet tre, så blir det på en måte et dobbelttre.

Noen treslag har den egenskapen at de kan vokse på andre trær. De slår da røtter i treet de vokser på, og samler vann og næring på barken til dette treet.

Det mest vanlige, er at rogn vokser på andre trær. Slik rogn kalles flogrogn. "Flog" kommer av å "fly", og har sammenheng med at rogna har fått hjelp av fuglene til å spre frøene sine. Rogn har røde bær som fuglene liker å spise. Ofte blir ikke frøene fordøyd, men kommer ut igjen med bæsjen. Når fuglene bæsjer, havner bæsjen noen ganger på greiene i et annet tre. Her kan frøet spire.

Har du sett et slikt tre? I så fall bør du passe godt på det, de er nemlig magiske! Det var i hvert fall det de sa i gamle dager. De sa at ski av flogrogn kunne gå av seg selv, og at hvis økseskaftet var lagd av flogrogn, ville man ikke hogge seg.

Beste hilsen
Anna Lena Albertsen
Lære med skogen

Se flere spørsmål og svar...


Det kan være lurt å se gjennom noen av spørsmålene og svarene før du sender inn ditt eget spørsmål.


Send inn ditt eget spørsmål: