Logo Hjem...
Skoleskogen

Skogleksikon

KlimagasserNår vi snakker om klimagasser, tenker vi først og fremst på karbondioksid - CO2. Utslipp av CO2 kommer fra vegtrafikk, oljesektoren og industri, men også gjennom avskoging i tropiske strøk. Andre klimagasser er metan - CH4, og lystgass - N2O. Metan kommer fra blant annet husdyrhold, risproduksjon, nedbryting av avfall og fossilt brensel. Lystgass (N2O) kommer fra jordbruk og industrielle prosesser. Det er forbrenning av kull, olje og gass som gir de største utslippene av klimagasser.

Klimagassene sørger for oppvarming av atmosfæren, og kalles også drivhusgasser. Disse gassene tar lettest opp energi fra langbølgestråler. Solstrålene har kort bølgelengde, og slipper derfor gjennom atmosfæren. Når jorda blir oppvarmet, gir den fra seg varme igjen, men ved hjelp av langbølgestråler. Disse blir fanget opp av klimagassene, slik at noe av varmen sendes tilbake til jorda igjen. Store utslipp av klimagasser fører til økt drivhuseffekt.

Mest populære:
Bøk
Hogstmaskina
Treprodukter
SKOGLEKSIKON
SPØR OM SKOG

Sist stilte spørsmål:

Fra frø til tre

Hvordan kan granfrø bli til grantre? Hilsen Gedna Ginbot (11) Kattem skole

Hei, Gedna, takk for spørsmålet ditt!

Inni frøet er det en kime (babyplante). Det er denne kimen som skal bli et nytt tre, og med seg har den en "matpakke" og en "arbeidsinstruks". Matpakka er frøhviten. Den inneholder mye næring, slik at den lille planten kan overleve til den kommer opp av jorda og kan lage maten sin selv.

Arbeidsinstruksen er hormoner som gir beskjed om hva som skal skje. Når det er passe varmt og passe mye vann, vil hormonene gi beskjed om at det er på tide å spire! Frøet kan registrere gravitasjonkreftene fra jorda, og vet derfor forskjell på opp og ned. Da vokser det små røtter nedover i jorda, og små blader vil stikke opp av jorda.

Ved hjelp av de grønne bladene, kan den lille planten lage maten sin selv. Den tar vann fra jorda, karbondioksid fra lufta og energien fra sola og setter det sammen til sukker (nam-nam!). I sukker er det masse energi, og sammen med andre nyttige stoffer fra jorda, kan den lille planten vokse seg stor og sterk. Det lille treet legger på seg ett nytt lag og en ny årring hvert år, - og til slutt blir det et stort grantre.

 

Denne filmen forklarer hvordan små frø kan bli til en stor skog: Fra frø til stor skog

Hilsen Anna Lena

Se flere spørsmål og svar...


Det kan være lurt å se gjennom noen av spørsmålene og svarene før du sender inn ditt eget spørsmål.


Send inn ditt eget spørsmål: