Logo Hjem...
Skoleskogen

Skogleksikon

Hogstklasser

Skogen kan deles inn i hogstklasser etter alder og utviklingstrinn:Hogstklasse I: Snau mark som skal plantes eller forynges.

Hogstklasse II: Ungskog. Bestand opp til 20-30 års alder.

Hogstklasse III: Yngre produksjonsskog som er i tilvekst, tynningsmoden.

Hogstklasse IV: Eldre produksjonsskog som enda ikke er hogstmoden.

Hogstklasse V: Hogstmoden skog. Tilveksten øker ikke fra det ene året til det neste.

Mest populære:
Bøk
Hogstmaskina
Treprodukter
SKOGLEKSIKON
SPØR OM SKOG

Sist stilte spørsmål:

eik

Spørsmål fra potet ostepopp (11) træleborg :
hvordan lever eik i folk

Se flere spørsmål og svar...


Det kan være lurt å se gjennom noen av spørsmålene og svarene før du sender inn ditt eget spørsmål.


Send inn ditt eget spørsmål: