Logo Hjem...
Skoleskogen

Skogleksikon

Hegg

Prunus padusHegg er en busk eller tre som kan bli opptil 18 meter høyt, ofte med flere stammer. Grenene er overhengende. Skuddene er blank mørkebrune, på skyggefulle plasser noe rødlige. Bladene er elliptiske eller eggformete med sagtannete bladrand. De sitter på 1-2 cm lange bladstilker som har 2 rødbrune kjertler nær bladgrunnen. Bladnervene ligger dypt i bladet som har mattgrønn overside og blågrønn og glatt underside.

De hvite, tokjønnete blomstene sitter i 10-15 cm lange klaser, og har en sterkt aromatisk lukt. Fruktene er ertestore, kulerunde steinfrukter, ofte kalt heggebær, som er glinsende svarte som modne, og har en bitter, snerpende smak (cyanid). Barken er matt svart til grå, av og til noe oppsprukket. Skadet bark har ubehagelig lukt som minner om katteurin.

Utbredelse
Hegg vokser i hele Europa (bortsett fra enkelte deler av Italia og Balkan), samt i et bredt belte gjennom Asia til Stillehavet. I Norge finnes spredte forekomster over hele landet, nord til Hammerfest.

Voksested
Hegg er lite krevende både når det gjelder lys og temperatur. Den trives best i litt fuktig, humusrik, god jord i kratt, skogslier og bekkekanter. Hegg vokser ofte i blanding med andre treslag. Mange insekter lar seg lokke til de sterkt duftende blomstene, noe som kan gi seg utslag i angrep av insektslarver på heggens bladverk utover sommeren. God tilgang på insekter og heggebær fører til at det er et rikt fugleliv i områder med mye hegg.

Egenskaper og anvendelse
Heggeveden er meget dekorativ. Hegg er et spredtporet treslag med vedrør jevnt fordelt over hele årringen, slik at den er vanskelig å se. Yteveden er hvit til gulaktig og ofte bred, mens kjerneveden varierer fra gulbrun til mørkebrun. Hegg er et middels tungt treslag med gode styrkeegenskaper og elastisitet.

Tidligere ble hegg brukt til skaft, sløydemner, smørbutter og rivetinder. De seige stubbeskuddene av hegg, ble dessuten brukt til tønnebånd.

I dag blir hegg brukt i dreiearbeider og som elementer i møbler og musikkinstrumenter. Bærene blir dessuten nyttet til saft, gelé, vin og likør.

Formering
Blomstringen skjer etter lauvsprett i mai-juni. Hegg bestøves (pollineres) av insekter. Bærene modnes i juli-august, og spres ved hjelp av fugler. Hegg kan dessuten formere seg ved både rot- og stubbeskudd.

 

Plakat:
Norsk genressurssenter har i samarbeid med Skogkurs og Naturfagsenteret utarbeidet plakater av alle norske treslag. Med tekst og illustrative bilder gir plakatene god informasjon om utbredelse, enkle kjennetegn, formering, bruk og nytte, ord og begreper, samt tro og overtro. Plakaten om villeple, hegg og søtkirsebær kan lastes ned her.

Lenke:

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/prunu/prunpad.htmlLes mer i "Den virtuella floran"

 

Mest populære:
Bøk
Hogstmaskina
Treprodukter
SKOGLEKSIKON
SPØR OM SKOG

Sist stilte spørsmål:

stiflerok92@email-temp.com

Spørsmål fra ?? All the girls from next door are here with their cams! Visit Cam: https://sweet21.page.link/album?hs=f05ce6db1f68500679e12284a2b8398f& ?? 43htec (ju8u1r) ulowzh :
tg8fy3

Se flere spørsmål og svar...


Det kan være lurt å se gjennom noen av spørsmålene og svarene før du sender inn ditt eget spørsmål.


Send inn ditt eget spørsmål: