Logo Hjem...
Skoleskogen

Skogleksikon

Foryngelse og foryngelseshogstForyngelse betyr å fornye skogen, dvs. å sørge for at ny skog vokser opp på hogstfeltet. Det er to måter å få opp igjen ny skog på: Enten at man planter eller at man setter igjen enkelte frøtrær under hogsten slik at skogen fornyer seg selv.

Vil vi produsere gran, er det vanligst å plante. Dersom plantene greier seg, vil de vokse opp til en skog hvor trærne er stort sett like gamle.

På mark som passer for furu, er det lettere å få skogen til å fornye seg selv. Vi lar noen trær stå igjen etter hogsten. Når trærne blomstrer og setter frø, vil frøene bli spredd med vinden. Vi sier at skogen fornyer seg naturlig.

På mark som passer best for lauvskog, kan vi også la skogen fornye seg selv. Økonomisk lønner det seg ikke å plante hvis naturen selv sørger for foryngelse.

Foryngelseshogst
Ved forrige århundreskifte var de norske skogene uthogde, nedbeitet, glisne og fattige på lauvtrær og vilt. Fra den tid har det foregått en storstilt satsing for å bygge opp skogene for framtidige generasjoner.

Ett av tiltakene var å gå over til foryngelseshogst. Det betyr at skogeieren sørger for å forynge feltet når det hogges. Dermed kan ny skog etableres så snart som mulig. Foryngelseshogst blir dermed også starten på nye generasjoner av skog. Foryngelsen foregår ved å plante eller å sette igjen gode frøtrær jevnt fordelt på hogstfeltet. Slik fornyes skogen hele tida. Siden 1920 er skogmengden i Norge fordoblet.

Mest populære:
Bøk
Hogstmaskina
Treprodukter
SKOGLEKSIKON
SPØR OM SKOG

Sist stilte spørsmål:

stiflerok92@email-temp.com

Spørsmål fra ?? All the girls from next door are here with their cams! Visit Cam: https://sweet21.page.link/album?hs=f05ce6db1f68500679e12284a2b8398f& ?? 43htec (ju8u1r) ulowzh :
tg8fy3

Se flere spørsmål og svar...


Det kan være lurt å se gjennom noen av spørsmålene og svarene før du sender inn ditt eget spørsmål.


Send inn ditt eget spørsmål: