Logo Hjem...
Skoleskogen

Skogleksikon

Foryngelse og foryngelseshogstForyngelse betyr å fornye skogen, dvs. å sørge for at ny skog vokser opp på hogstfeltet. Det er to måter å få opp igjen ny skog på: Enten at man planter eller at man setter igjen enkelte frøtrær under hogsten slik at skogen fornyer seg selv.

Vil vi produsere gran, er det vanligst å plante. Dersom plantene greier seg, vil de vokse opp til en skog hvor trærne er stort sett like gamle.

På mark som passer for furu, er det lettere å få skogen til å fornye seg selv. Vi lar noen trær stå igjen etter hogsten. Når trærne blomstrer og setter frø, vil frøene bli spredd med vinden. Vi sier at skogen fornyer seg naturlig.

På mark som passer best for lauvskog, kan vi også la skogen fornye seg selv. Økonomisk lønner det seg ikke å plante hvis naturen selv sørger for foryngelse.

Foryngelseshogst
Ved forrige århundreskifte var de norske skogene uthogde, nedbeitet, glisne og fattige på lauvtrær og vilt. Fra den tid har det foregått en storstilt satsing for å bygge opp skogene for framtidige generasjoner.

Ett av tiltakene var å gå over til foryngelseshogst. Det betyr at skogeieren sørger for å forynge feltet når det hogges. Dermed kan ny skog etableres så snart som mulig. Foryngelseshogst blir dermed også starten på nye generasjoner av skog. Foryngelsen foregår ved å plante eller å sette igjen gode frøtrær jevnt fordelt på hogstfeltet. Slik fornyes skogen hele tida. Siden 1920 er skogmengden i Norge fordoblet.

Mest populære:
Bøk
Hogstmaskina
Treprodukter
SKOGLEKSIKON
SPØR OM SKOG

Sist stilte spørsmål:

Fra frø til tre

Hvordan kan granfrø bli til grantre? Hilsen Gedna Ginbot (11) Kattem skole

Hei, Gedna, takk for spørsmålet ditt!

Inni frøet er det en kime (babyplante). Det er denne kimen som skal bli et nytt tre, og med seg har den en "matpakke" og en "arbeidsinstruks". Matpakka er frøhviten. Den inneholder mye næring, slik at den lille planten kan overleve til den kommer opp av jorda og kan lage maten sin selv.

Arbeidsinstruksen er hormoner som gir beskjed om hva som skal skje. Når det er passe varmt og passe mye vann, vil hormonene gi beskjed om at det er på tide å spire! Frøet kan registrere gravitasjonkreftene fra jorda, og vet derfor forskjell på opp og ned. Da vokser det små røtter nedover i jorda, og små blader vil stikke opp av jorda.

Ved hjelp av de grønne bladene, kan den lille planten lage maten sin selv. Den tar vann fra jorda, karbondioksid fra lufta og energien fra sola og setter det sammen til sukker (nam-nam!). I sukker er det masse energi, og sammen med andre nyttige stoffer fra jorda, kan den lille planten vokse seg stor og sterk. Det lille treet legger på seg ett nytt lag og en ny årring hvert år, - og til slutt blir det et stort grantre.

 

Denne filmen forklarer hvordan små frø kan bli til en stor skog: Fra frø til stor skog

Hilsen Anna Lena

Se flere spørsmål og svar...


Det kan være lurt å se gjennom noen av spørsmålene og svarene før du sender inn ditt eget spørsmål.


Send inn ditt eget spørsmål: