Logo Hjem...
Skoleskogen

Skogleksikon

Avskoging

Avskoging vil si at trær og vegetasjon blir fjernet over et område. De vanligste årsakene til avskoging er dyrking av jordbruksareal, bygging av hus og skogbrann.Avskoging endrer levevilkårene for planter og dyr og er i sterk grad knyttet til økt befolkningsvekst. Det gir økt behov for å dyrke mat, beite og økt behov for energi. Konsekvensene av avskoging er avhengig av hvor den finner sted. I de eviggrønne barskogene på nordlig halvkule vil stort sett skogen vokse opp igjen. Men selv i disse områdene har avskoging blitt et mer sentralt tema. Det skyldes den globale oppvarming som gir mer ekstremvær. Det er særlig værfenomenet mye regn i løpet av kort tid som påvirker områder som er hogd ned. Røttene til trærne og vegetasjonen i skogen holder jorda på plass. Når skogen hogges øker derfor faren for jordras.

Avskoging av tropisk regnskog er vår tids største utfordringer. Dette området inneholder det største biologiske mangfoldet i verden. Jordlaget er svært tynt og en avskoging gir enorme erosjonsproblemer på grunn av mye nedbør i regntiden. Særlig farlig er avskoging i områder med lite nedbør og tørkesvake jordarter. Et godt eksempel er områdene nær verdens ørkener. I slike områder vil avskoging bidra til at ørkenen utvider seg.

Mest populære:
Bøk
Hogstmaskina
Treprodukter
SKOGLEKSIKON
SPØR OM SKOG

Sist stilte spørsmål:

Jordsmonn i bærlyngskog

Spørsmål fra Leander Anthonsen (17) Kongsberg VGS :
Jeg var på ekskursjon med Bio1-klassen her for litt siden, og jeg mener å huske at vi fant brunjord i bærlyngskogen, men det svarer ikke overens med informasjon jeg har funnet her og andre steder på nettet. Så er det mulig at jeg fant brunjord i bærlyngskogen (Tronåsen, Kongsberg)?

Se flere spørsmål og svar...


Det kan være lurt å se gjennom noen av spørsmålene og svarene før du sender inn ditt eget spørsmål.


Send inn ditt eget spørsmål: