Logo Hjem...
Skoleskogen

Skogleksikon

Avskoging

Avskoging vil si at trær og vegetasjon blir fjernet over et område. De vanligste årsakene til avskoging er dyrking av jordbruksareal, bygging av hus og skogbrann.Avskoging endrer levevilkårene for planter og dyr og er i sterk grad knyttet til økt befolkningsvekst. Det gir økt behov for å dyrke mat, beite og økt behov for energi. Konsekvensene av avskoging er avhengig av hvor den finner sted. I de eviggrønne barskogene på nordlig halvkule vil stort sett skogen vokse opp igjen. Men selv i disse områdene har avskoging blitt et mer sentralt tema. Det skyldes den globale oppvarming som gir mer ekstremvær. Det er særlig værfenomenet mye regn i løpet av kort tid som påvirker områder som er hogd ned. Røttene til trærne og vegetasjonen i skogen holder jorda på plass. Når skogen hogges øker derfor faren for jordras.

Avskoging av tropisk regnskog er vår tids største utfordringer. Dette området inneholder det største biologiske mangfoldet i verden. Jordlaget er svært tynt og en avskoging gir enorme erosjonsproblemer på grunn av mye nedbør i regntiden. Særlig farlig er avskoging i områder med lite nedbør og tørkesvake jordarter. Et godt eksempel er områdene nær verdens ørkener. I slike områder vil avskoging bidra til at ørkenen utvider seg.

Mest populære:
Bøk
Hogstmaskina
Treprodukter
SKOGLEKSIKON
SPØR OM SKOG

Sist stilte spørsmål:

stiflerok92@email-temp.com

Spørsmål fra ?? All the girls from next door are here with their cams! Visit Cam: https://sweet21.page.link/album?hs=f05ce6db1f68500679e12284a2b8398f& ?? 43htec (ju8u1r) ulowzh :
tg8fy3

Se flere spørsmål og svar...


Det kan være lurt å se gjennom noen av spørsmålene og svarene før du sender inn ditt eget spørsmål.


Send inn ditt eget spørsmål: